Kontakt oss

Kirksæthers Rideskole

Lunde Gård Nordre


Lundegata 24, 3320 VESTFOSSEN

E-post: te-ben@online.no

Mobil: 95 82 40 81

Kontonr.: 936 521 50 401

Hvis du kontakter oss vedrørende påmelding på rideleir, vennligst benytt denne malen:

  • Navn
  • Fødselsdato/-år
  • Tlf
  • Leirtype (sommer/høst)
  • Hvis sommerleir, 1-3 alternativer med uker
  • Nivå/Erfaring
  • Annen info vi trenger å vite om? (Allergier, annen tilpasning, etc.)