Kontakt

Kirksæthers Rideskole Lunde Gård Nordre

    Lundegata 24,

      3320 VESTFOSSEN

   95824081

  te-ben@online.no

Hvis du kontakter oss vedrørende påmelding på rideleir, vennligst benytt denne malen:

  • Navn
  • Fødselsdato/-år
  • Tlf
  • Leirtype (sommer/høst)
  • Hvis sommerleir, 1-3 alternativer med uker
  • Nivå/Erfaring
  • Annen info vi trenger å vite om? (Allergier, annen tilpasning, etc.)

Send en melding

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.